« »

Kontakt

Zamawiający:

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

ul. Szlak 73
31-153 Kraków
tel. 12 618 80 00
fax 12 618 80 10

 

Wykonawca:

Grontmij Polska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
tel. 61 864 93 00
fax 61 864 93 01

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –

Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie,
ul. P. Borowego 14
30-215 Kraków
tel.12 639 81 11
fax 12 639 82 01

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami
na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana