« »

Postęp prac związanych z projektem

Publikacja zatwierdzonych przez MZMiUW w Krakowie raportów z realizacji Projektu:

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami
na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana