« »

Wyniki ankietyzacji gmin

Publikacja kopii ankiet i map zebranych w  wyniku ankietyzacji gmin:

Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami
na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana